AYT MATEMATİK

6 Ünite, 59 Videodan oluşmaktadır.

₺ 1,00
SEPETE EKLE

Eğitim Açıklaması

1.ÜNİTE: LOGARİTMA

 1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyon
 2. Logaritmik Fonksiyon
 3. Logaritmanın Özellikleri-1,
 4. Logaritmanın Özellikleri-2
 5. Logaritmik Fonksiyonların Tersi
 6. Logaritmik Fonksiyonların Grafikleri
 7. Logaritmik Denklem Ve Eşitsizlikler

 

2.ÜNİTE:DİZİLER

 1. Dizinin Tanımı
 2. Dizilerde İşlemler
 3. Aritmetik Dizi
 4. Aritmetik Dizide ilk n Terim Toplamı
 5. Geometrik Dizi
 6. Geometrik Dizilerde ilk n Terim Toplamı
 7. Toplam Sembolü

 

3.ÜNİTE: TRİGONOMETRİ

 1. Yönlü açılar-Derece-Radyan
 2. Esas Ölçü-Birim Çember
 3. Trigonometrik Fonksiyonlar
 4. Özel Açıların Trigonometrik Oranları
 5. 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları
 6. Kosinüs ve Sinüs Teoremi
 7. Periyotlar
 8. Grafikler
 9. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
 10. Toplam Fark Formülleri
 11. Yarım Açı Formülleri
 12. Trigonometrik Denklemler
 13. Trigonometri Soru Çözümü 1
 14. Trigonometri Soru Çözümü 2
 15. Trigonometri Soru Çözümü 3
 16. Trigonometri Soru Çözümü 4

 

4.ÜNİTE: LİMİT

 1. Limitin Tanımı
 2. Limitin Özellikleri
 3. Özel Tanımlı Fonksiyonların Limiti
 4. Süreklilik   
 5. Limitte Belirsizlik
 6. Limit Soru Çözümü

 

5.ÜNİTE: TÜREV

 1. Türevin Tanımı
 2. Türev Alma Kuralları-1,
 3. Türev Alma Kuralları-2
 4. Köklü İfadelerin Türevi
 5. Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi
 6. L’Hospital Kuralı
 7. Türevin Geometrik Yorumu
 8. Teğet ve Normal Denklemler
 9. Artan-Azalan Aralıklar
 10. Grafikte Artan ve Azalanlık
 11. Extremum Noktalar (Yerel Max-Yerel Min)
 12. Maximmum-Minimum Porblemleri
 13. Polinom Fonksiyonlarının Grafikleri
 14. Türevin Fiziksel Anlamı

 

6.ÜNİTE: İNTEGRAL

 

 1. İntegralin Tanımı ve Özellikleri
 2. Değişken Değiştirme Yöntemleri
 3. Belirli İntegral
 4. Özel Tanımlı Fonksiyonların İntegrali
 5. İntegral ile Alan Hesabı
 6. İki Eğri Arasında Kalan Alan
 7. Parabol Grafiğinde Pratik Alan Hesabı
 8. Çember Denklemiyle Alan Hesabı   
 9. Riemann Toplamı- Tek Çift Fonksiyonların İntegrali
 • EĞİTİM İÇERİĞİ

 •   Eğitim Tanıtımı
 •  1. Limit-3
 •  2. Diziler-3
 •  3. Diziler-4
 •  4. Diziler-5
 •  5. Diziler-6
 •  6. Dizinin Tanımı
 •  7. Limit 5- Limitte Belirsizlik
 •  8. Limit-1 Limit ve Süreklilik
 •  9. Limit-2 Limitin Özellikleri
 •  10. Limit-4 Limit ve Süreklilik İlişkisi
 •  11. Limit-6 Limit Soru Çözümü
 •  12. Topmal Sembolü
 •  13. Türev- 1
 •  14. Türev- 2
 •  15. Türev- 3
 •  16. Türev- 7
 •  17. Türev- 8
 •  18. Türev- 9
 •  19. Türev- 14-Türevin Fiziksel Anlamı
 •  20. Türev-4
 •  21. Türev-5
 •  22. Türev-6
 •  23. Türev-10
 •  24. Türev-11-Ekstremum Noktalar
 •  25. Türev-12-Maximum Minimum Problemler
 •  26. Türev-13
 •  27. Trigonometri 3(Trigonometrik Fonksiyonlar)
 •  28. Trigonometri 12 (Trigonometrik Denklemler)
 •  29. Trigonometri 9 (Ters Trigonometrik Fonksiyonlar) (1)
 •  30. Trigonometri 11 (Yarım Açı Formülleri)
 •  31. Trigonometri 8( Grafikler)
 •  32. Trigonometri 7( Periyotlar)
 •  33. Trigonometri Soru Çözümü 1
 •  34. Trigonometri 5 (90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları)
 •  35. Trigonometri Soru Çözümü 3
 •  36. İNTEGRAL 5-İNTEGRAL İLE ALAN HESABI
 •  37. Trigonometri 4 (Özel açıların trigonometrik oranları )
 •  38. İNTEGRAL 6-İKİ EĞRİ ARASINDA KALAN ALAN
 •  39. Trigonometri 2 (Esas ölçü, Birim çember)
 •  40. İNTEGRAL 8-ÇEMBER DENKLEMİYLE ALAN HESABI
 •  41. İNTEGRAL 9- RİEMANN TOPLAMI, TEK ÇİFT FONK. İNT.
 •  42. İNTELRAL 2- DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ
 •  43. İNREGRAL 7- PRABOL GRAFİĞİNDE PRATİK ALAN HESABI
 •  44. İNTEGRAİL 1- İNTEGRALİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
 •  45. İNTEGRAL 3- BELİRLİ İNTEGRAL
 •  46. İNTEGRAL 4-ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLARIN İNTEGRALİ
 •  47. Trigonometri Soru Çözümü 4
 •  48. Trigonometri 10(Toplam Fark Fomülleri)
 •  49. Trigonometri 1(Yönlü açılar, Derece, Radyan)
 •  50. Trigonometri 6( Kosinüs ve Sinüs Teoremi)
 •  51. Trigonometri Soru Çözümü 2
 •  52. Denklem ve Eşitsizlikler (Logaritma).avi
 •  53. Dizilerde İşlemler.avi
 •  54. Logaritmanın Özellikleri.avi
 •  55. Logaritmanın Özellikleri-2.avi
 •  56. Logaritmik Fonksiyon.avi
 •  57. Logaritmik Fonksiyonların Grafiği.avi
 •  58. Logaritmik Fonksiyonların Tersi.avi
 •  59. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar.avi
 •  DEVAMINI GÖSTER

Eğitimi 1 Kez Satın Aldığınızda

Mobil ve TV"den Ömür Boyu Erişim İmkanı

Bu Eğitimi Satın Al S.S.S.
₺ 1,00