AYT KİMYA

9 Ünite, 89 Videodan oluşmaktadır.

₺ 1,00
SEPETE EKLE

Eğitim Açıklaması

.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

 1. Atomun Kuantum Modeli
 2. Elektron Dizilimleri
 3. Elektron Dizilimleri (2)
 4. Periyodik Özellikler
 5. Yükseltgenme Basamakları
 6. Modern Atom Teorisi - Soru Çözümü

 

2.ÜNİTE: GAZLAR

 1. Gazların Özellikleri
 2. Gaz Yasaları
 3. İdeal Gaz Yasası ve Kinetik Teori
 4. Gaz Karışımları
 5. Gerçek Gazlar
 6. Gazlar - Soru Çözümü

 

3.ÜNİTE: SIVI ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK

 1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
 2. Derişim Birimleri
 3. Derişim Birimleri (2)
 4. Koligatif Özellikler
 5. Çözünürlük
 6. Sıvı Çözeltiler - Soru Çözümü

 

4.ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

 1. Tepkimelerde Isı Değişimi
 2. Standart Oluşum Entalpisi
 3. Bağ Enerjileri, Hess Yasası
 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Soru Çözümü

 

5.ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

 1. Tepkime Hızları
 2. Tepkime Hızları (2)
 3. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
 4. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (2)
 5. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (3)
 6. Kimyasal Tepkimelerde Hız - Soru Çözümü

 

6.ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

 1. Kimyasal Denge
 2. Kimyasal Denge (2)
 3. Kimyasal Denge (3)
 4. Dengeyi Etkileyen Faktörler
 5. Dengeyi Etkileyen Faktörler (2)
 6. Dengeyi Etkileyen Faktörler (3)
 7. Kimyasal Tepkimelerde Denge - Soru Çözümü
 8. Sulu Çözelti Dengeleri
 9. Sulu Çözelti Dengeleri (2)
 10. Sulu Çözelti Dengeleri (3)
 11. Sulu Çözelti Dengeleri (4)
 12. Sulu Çözelti Dengeleri (5)
 13. Sulu Çözelti Dengeleri (6)
 14. Çözünme-Çökelme Dengeleri
 15. Çözünme-Çökelme Dengeleri (2)
 16. Çözünme-Çökelme Dengeleri (3)

7.ÜNİTE: KİMYA ve ELEKTRİK

 1. Redoks Tepkimeleri -1
 2. Redoks Tepkimeleri -2
 3. Redoks Tepkimelerinde Denkleştirme
 4. Redoks Tepkimeleri - Soru Çözümü
 5. Elektrokimyasal Piller
 6. Elektrokimyasal Piller - Elektrot Potansiyelleri
 7. Elektrokimyasal piller - Aktiflik
 8. Elektrokimyasal Piller - Aktiflik - Soru Çözümü
 9. Pil Potansiyelini Etkileyen Faktörler -1
 10. Pil Potansiyelini Etkileyen Faktörler -2
 11. Derişim Pilleri
 12. Derişim Pilleri - Soru Çözümü
 13. Elektrokimyasal Piller - Soru Çözümü -1
 14. Elektrokimyasal Piller - Soru Çözümü -2
 15. Elektroliz
 16. Korozyon
 17. Elektroliz - Soru Çözümü

 

8.ÜNİTE: ORGANİK KİMYA

 1. Karbon Kimyasına Giriş -1
 2. Karbon Kimyasına Giriş -2
 3. Karbon Kimyasına Giriş -3
 4. Karbon Kimyasına Giriş -4 (organik kimya 4)*
 5. Karbon Kimyasına Giriş -5
 6. Karbon Kimyasına Giriş - Soru Çözümü (organik kimya - soru)*
 7. Hidrokarbonlar
 8. Alkanlar -1
 9. Alkanlar -2
 10. Alkanlar - Soru Çözümü
 11. Alkenler
 12. Alkenler - Soru Çözümü
 13. Alkinler
 14. Alkinler - Soru Çözümü
 15. Aromatik Bileşikler
 16. Hidrokarbonlarda İzomerlik
 17. Fonksiyonel Gruplar
 18. Alkoller
 19. Alkoller - Soru Çözümü
 20. Eterler
 21. Eterler - Soru Çözümü
 22. Karbonil Bileşikleri - Aldehitler ve Ketonlar
 23. Aldehitler - Soru Çözümü
 24. Ketonlar - Soru Çözümü
 25. Karboksilik Asitler
 26. Karboksilik Asitler - Soru Çözümü
 27. Esterler - Soru Çözümü

 

9.ÜNİTE: ENERJİ KAYNAKLARI

ve BİLİMSEL GELİŞMELER

 1. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • EĞİTİM İÇERİĞİ

 •   Eğitim Tanıtımı
 •  1. Sulu Çözelti Dengeleri (4)
 •  2. Sulu Çözelti Dengeleri (6)
 •  3. Tepkime Hızları
 •  4. Kimyasal Tepkimelerde Denge - Soru Çözümü
 •  5. Elektron Dizilimleri (2)
 •  6. Sulu Çözelti Dengeleri (5)
 •  7. Kimyasal Denge
 •  8. Gaz Yasaları
 •  9. Tepkime Hızları (2)
 •  10. Atomun Kuantum Modeli
 •  11. Elektron Dizilimleri
 •  12. Alkanlar-1
 •  13. Ketonlar-Soru Çözümü
 •  14. Dengeyi Etkileyen Faktörler (3)
 •  15. Kimyasal Denge (2)
 •  16. Eterler-Soru Çözümü
 •  17. Karbon Kimyasına Giriş-2
 •  18. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
 •  19. Alkinler-Soru Çözümü
 •  20. Korozyon
 •  21. Elektrokimyasaal Pillerde Aktiflik- Soru Çözümü
 •  22. Esterler-Soru Çözümü
 •  23. Karbon Kimyasına Giriş-5
 •  24. Karboksilik Asitler-Soru Çözümü
 •  25. Alkenler-Soru Çözümü
 •  26. Karbon Kimyasına Giriş-3
 •  27. Aldehitler-Soru Çözümü
 •  28. Redoks Tepkimeleri- Soru Çözümü
 •  29. Gazların Özellikleri
 •  30. Alkanlar-Soru Çözümü
 •  31. Alkanlar-2
 •  32. Pil Potansiyelini Etkileyen Faktörler-1
 •  33. Aromatik Bileşikler
 •  34. Koligatif Özellikler
 •  35. Redoks Tepkimeleri-2
 •  36. Fonksiyonel Gruplar
 •  37. Elektroliz
 •  38. Dengeyi Etkileyen Faktörler (2)
 •  39. Hidrokarbonlarda İzomerlik
 •  40. Hidrokarbonlar
 •  41. Redoks Tepkimeleri-1
 •  42. Alkoller-Soru Çözümü
 •  43. Gerçek Gazlar
 •  44. Derişim Pilleri
 •  45. Organik Kimya Giriş-4
 •  46. Elektrokimyasal Piller-Soru Çözümü-1
 •  47. Alkinler
 •  48. Elektroliz- Soru Çözümü
 •  49. Elektrokimyasal Piller
 •  50. Eterler
 •  51. Karbon Kimyasına Giriş-1
 •  52. Derişim Pilleri-Soru Çözümü
 •  53. Elektrokimyasal Pillerde Aktiflik
 •  54. Organik Kimya Giriş-Soru Çözümü
 •  55. Karbonil Bileşikler-Aldehitler ve Ketonlar
 •  56. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (2)
 •  57. Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişimler
 •  58. Pil Potansiyelini Etkileyen Faktörler-2
 •  59. Sulu Çözelti Dengeleri (3)
 •  60. Kimyasal Denge (3)
 •  61. Yükseltgenme Basamakları
 •  62. Modern Atom Teorisi - Soru Çözümü
 •  63. Redoks Tepkimelerinde Denkleştirme
 •  64. Karboksilik Asitler
 •  65. Dengeyi Etkileyen Faktörler
 •  66. Elektrokimyasal Pilleri Elektrot Potansiyelleri
 •  67. Derişim Birimleri (2)
 •  68. Gaz Karışımları
 •  69. Çözünme-Çökelme Dengeleri (2)
 •  70. Gazlar - Soru Çözümü
 •  71. Kimyasal Tepkimelerde Hız - Soru Çözümü
 •  72. Standart Oluşum Entalpisi
 •  73. Çözünme-Çökelme Dengeleri
 •  74. Bağ Enerjileri, Hess Yasası
 •  75. Çözünürlük
 •  76. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (3)
 •  77. Çözünme-Çökelme Dengeleri (3)
 •  78. Periyodik Özellikler
 •  79. Tepkimelerde Isı Değişimi
 •  80. İdeal Gaz Yasası ve Kinetik Teori
 •  81. Alkenler
 •  82. Derişim Birimleri
 •  83. Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Soru Çözümü
 •  84. Alkoller
 •  85. Sulu Çözelti Dengeleri (2)
 •  86. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
 •  87. Sulu Çözelti Dengeleri
 •  88. Sıvı Çözeltiler - Soru Çözümü
 •  DEVAMINI GÖSTER

Eğitimi 1 Kez Satın Aldığınızda

Mobil ve TV"den Ömür Boyu Erişim İmkanı

Bu Eğitimi Satın Al S.S.S.
₺ 1,00